Wilt u wel eens – samen met buurtgenoten – zélf filosoferen?

Afgelopen voorjaar, aan het eind van een boeiende avond met Jan Flameling, is voorgesteld om –  als afwisseling van de leerzame avonden over het denkwerk van bekende filosofen – ook enkele avonden met groepjes van 5 tot 10 deelnemers zélf te gaan (leren, c.q. oefenen in) filosoferen, over nader te kiezen thema’s.
Dit samen filosoferen kán gaan over het in de voorafgaande avond(en) aangereikte gedachtegoed van bekende filosofen, maar dat hoeft niet.

Wellicht is het ook of  juist aantrekkelijk(er) om met elkaar te filosoferen over vragen en gedachten van de deelnemers zelf, ook als die niet direct verband houden met wat de Grote Filosofen hebben gedacht.

Jos Kessels en Edu Feltmann, elk sinds 2 jaar wonend op het KNSM-eiland en sindsdien bezoekers van enkele filosofie avonden, bieden aan om deze filosofeer-avonden te begeleiden, elk op hun eigen manier, waarbij zij steeds beiden aanwezig zullen zijn.

Jos is filosoof en een ervaren begeleider van socratische gesprekken (www.eidoskoop.nl); Edu is organisatiepsycholoog en opleider in ‘denkadviesgesprekken’, waarin meer mijmerend dan socratisch wordt nagedacht (www.igop.nl).

Hun voorstel werd die avond in april door de aanwezigen met veel instemming begroet: gezamenlijk filosoferen met buurtgenoten, over wat elk bezighoudt, bleek een wens bij velen op en rond het KNSM-eiland! Deze ‘filosofeer-avonden’ zullen worden gehouden in de ‘Kompaszaal’, KNSM-laan 311, op de donderdagavonden van 31/1; 14/2; 14/3; 4/4; 9/5; 13/6  2019,  steeds van 19.30 tot 22.00 uur.
Deze data kunnen eventueel in overleg met de deelnemers worden aangepast aan hun wensen/mogelijkheden. Ieder kan naar eigen voorkeur meedoen aan een of aan meer van deze avonden. Elke avond kan doorgaan met tenminste 5 en maximaal 10 deelnemers. Wie wil kan tevoren (samen) eten in de Kompaszaal.

Ieder rekent haar/zijn eigen consumpties ter plekke af – verder zijn er geen kosten verbonden aan deze avonden.

Aanmelden graag via een e-mail of telefonisch aan Jos (info@eidoskoop.nl; tel.: 020-463 3548) of aan Edu (info@igop.nl.; tel.: 020-334 8594; mob: 06-53617664)