De winkel

De filosofie van Boekhandel van Pampus is in drie woorden te vangen:

Uitnodigen tot oponthoud.

Want voor ons is onthaasten geen modieus marketingwoord, voor ons is het een uitdaging. De zaak is er vanaf het begin in 2009 op ingericht. Natuurlijk kunt u als klant bij ons gewoon een boek pakken, afrekenen en weggaan. Maar er zijn ook aangename leunstoelen om in te gaan zitten en nog wat in de winkel te blijven lezen, met of zonder kopje koffie. En voor de jongere lezers hebben we twee fijne hoekjes ingericht met zachte kussens waar ze kunnen lezen én wegkruipen.

Een vraag, er volgt ’n antwoord, nog ’n antwoord en daar komt een klant met nog een ander antwoord … Wat nu?

U bekijkt de aangeraden titels, ruikt eraan, neemt ze in uw hand en schat ze in. U leest wat in het ene of in het andere, slokje koffie, misschien denkt u er nog even over en komt u morgen terug.

De titels uit de top-10 hebben we staan, in de kasten, vaak rug-aan-rug. Maar onze pareltjes en favoriete boeken tonen we plat liggend. Die verdienen immers wat meer aandacht. Als we horen verzuchten ‘Wat een snoepwinkel’, dan zijn wij tevreden.
Een impressie? Klik hier.

Nieuws

filosofie lezingen najaar 2016

VoelBenOpnieuw zijn Catharina de Haas en Jan Flameling bereid gevonden ons te trakteren op een serie lezingen over filosofie. Verder zullen optreden Miriam van Reijen (filosofe), Ben Croon (verhalen verteller) en Antoinette van Nieveld (pianiste).

In deze serie is het thema "Ik voel, dus ik ben?" - over de rol van gevoelens in de filosofie.

De serie zal worden geopend door filosofe Miriam van Reijen.

Het programma:

maandag 26 september Miriam van Reijen over STOA en de rol van gevoelens.

"Mensen lijden emotioneel niet door andere mensen of door de dingen die hen overkomen, maar door hun eigen gedachten daarover. Het zijn irrationele gedachten die negatieve emoties als irritatie, angst, teleurstelling, jaloezie en schuldgevoel veroorzaken. Daarom kan kritisch denken (filosoferen) hier verandering in brengen. Dit soort emoties heeft bovendien geen enkele positieve functie, ze betekenen alleen lijden. Inzicht, ambitie en moed kunnen meer tot stand brengen. Wie in plaats van een lijder (passief) een leider (actief) wil worden, kan terecht bij de stoïcijnse levenskunst van onder meer Epictetus, Seneca , Spinoza en Sartre. Daarbij hoort ook het keuzes maken zonder nodeloze onzekerheid en gepieker vooraf en zonder zinloze spijt- en schuldgevoelens achteraf. Miriam van Reijen – zelf enthousiast stoïcijn – legt uit, ook aan de hand van alledaagse voorbeelden, hoe het mogelijk is om te leven zonder emoties als irritatie, schuldgevoel en teleurstelling."

Miriam van Reijen (Breda, 1946) is afgestudeerd in de sociale filosofie (Nijmegen, 1974) en in de cultuursociologie (Nijmegen,1983).

maandag 10 oktober Catharina de Haas over de grootsheid van emoties en gevoelens.

"Als we in harmonie willen leven, harmonie met onself en de ons omringende wereld, wat is daar dan voor nodig? Er zal evenwicht moeten zijn tussen ons denken en ons gevoel. We zullen onze emoties moeten kennen en beheren. Wat we willen moeten we ook kunnen uitvoeren. Ons gedrag en ons handelen willen we graag in overeenstemming brengen met deze grootheden.
Waarom zou het goed zijn om te voelen wat we voelen? Waarom niet liever verschuiven, tegenhouden, rationaliseren, omkeren, afweren, ombuigen, verhullen, omkleden, vervormen of sublimeren? We hebben een scala aan mogelijkheden om niet te hoeven voelen, waarom dan toch ons gevoelsleven benoemen als groots?
Dat is de grote vraag die ik in deze lezing wil beantwoorden."

Catharina de Haas studeerde wijsbegeerte aan de UVA en heeft een filosofische praktijk. Ze schreef het boek: "Vriendschap een tweede ik", en werkt momenteel aan een boek over "Levensverhalen".

maandag 24 oktober Jan Flameling, Ben Croon en Antoinette over de rol van gevoelige verhalen. Onder meer komt aan de orde wat Martha Nussbaum zegt over gevoelens en verbeeldingsvermogen.

"De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum wijst in haar omvangrijke werk ook op de rol en het belang van narratieve verbeelding. Dat wil zeggen: het vermogen om jezelf in de schoenen van een persoon te verplaatsen die van je verschilt, om een intelligente lezer van het verhaal van die persoon te zijn, en de emoties, wensen en verlangens te begrijpen die iemand op die plek zou kunnen hebben."

maandag 7 november Jan Flameling over Het belang van gevoelensAntonio Damasio en de vergissing van de Westerse filosofie.

"De neuroloog Antonio Damasio stelt op basis van neurologische onderzoeksresultaten vast dat bepaalde hersenactiviteiten het mogelijk maken dat wij in handelingssituaties voelen / ‘weten’ wat gaande of gevraagd is, wat voor het overleven in welbevinden van anderen en mij voordelig is. Zijn werk kan dan ook worden gelezen als een kritiek op het lichaams- en gevoelsvijandige karakter van de Westerse filosofie. In deze lezing bespreekt Jan Flameling de opvattingen van Damasio."

Jan Flameling is docent aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, geeft trainingen in morele oordeelsvorming en organiseert ‘denkvakanties’ in Griekenland en India.

maandag 21 november Ben Croon over zijn boek Van gifbeker tot guillotine over de verandering van gevoelens en inzichten over de verhouding tussen macht en onderdaan van de klassieke oudheid tot de Franse Revolutie.