1 oktober: Kairos en Antigone

Het zelf en de verantwoordelijkheid voor anderen

Catharina en Jan houden ons 3 avonden bezig met de vraag waar/wanneer de verantwoordelijkheid voor jezelf ophoudt en die voor de gemeenschap begint. Aan de hand van 3 filosofen zal dit thema worden uitgewerkt en toegelicht.

Kairos als de andere God van de tijd. Een speciale tijdsbeleving die ons andere inzichten kan verschaffen. Kairos is van ons, want Kairos is altijd subjectief. Kairos is dynamisch. Kairos heeft ongekende kwaliteiten. Kairos is de God die nieuwe mogelijkheden voor ons opent.

We leven het meest met onszelf. Wat is dat zelf dat met de ander moet leven? Het zelf dat zich in de tijd en met de tijd moet weten te verstaan? Wie ben ik dat ik dat kan?

antigoneDoor ons te richten op Antigone, het stuk van Sophocles (496-406 v.o.j.), krijgen we zicht op de ethische problemen die ons voor keuzes stellen die we misschien liever niet hadden willen maken. We moeten echter keuzes maken in ons leven. Sophocles liet in dit drama, dat van alle tijden is, de toeschouwers zien waar die keuzes ten diepste over gaan.

Verantwoordelijkheid: Hoe kan ik die dragen? Alleen voor mezelf of ben ik tevens verantwoordelijk voor de ander? En voor welke ander en in welke mate?

Aanvang 20:30 uur – toegang € 5 – aanmelding gewenst

CathDeHaasCatharina de Haas studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde aan de VU in Amsterdam en wijsbegeerte aan de UvA. Sinds 1992 is zij filosofisch consulent met therapeutische scholing. Gedurende vijf jaar was zij hoofddocent van de opleiding voor consulenten.