5 maart: Rob Saal

In deze bundel, zijn debuut, wil buurtbewoner Rob Saal zijn emoties en indrukken eeuwig maken.
Eeuwig maken is het tegenwicht van vergankelijkheid, een vergankelijkheid die mooi, teder, robuust en aangrijpend kan zijn. Een vergankelijkheid die veelvuldig voorkomt in zijn gedichten. Ter verluchtiging zijn er gedichten opgenomen met een speels karakter.

Boekpresentie
Aanvang
 16:30 u – toegang gratis

Rob Saal heeft zijn schooltijd in het Gooi doorgebracht. In Delft studeerde hij mijnbouw. Na zijn afstuderen heeft hij in Guyana en Canada gewerkt achtereen-volgens bij Alcan en Sherritt Gordon Mines, daarna bij Akzo Nobel eerst in Hengelo. Na een intermezzo in Zuid-Afrika voerde hij in diverse Nederlandse fabrieken het productiemanagement.