2018

we hopen oprecht dat dit jaar voor u een gezond en prettig jaar wordt… en wensen u dus alle goeds.

dit jaar gaat de winkel haar negende jaar in – een heuglijk feit.
we verheugen ons nu al op volgend jaar, wanneer we het tienjarig bestaan uiteraard op gepaste wijze (nl. spectaculair) gaan vieren.

dit kon natuurlijk nooit gebeuren zonder u allen, onze klanten. bij deze danken we u daarom hartelijk voor uw regelmatige komst naar dat verre hoekje, aan het eind van Loods 6 op het KNSM-eiland!
en zolang u de mooie boeken die wij neerleggen blijft kopen, blijven wij mooie boeken neerleggen.

een korte nieuwsbrief, met belangrijk nieuws, leest u maar…