De drinker – H. Fallada

Zeer onder de indruk raakte ik bij het lezen in dit boek van Fallada. Net zo meeslepend, maar zo anders van toon en inhoud dan het bekendere ‘Alleen in Berlijn’ dat handelt over een dapper stel dat zich (uiteindelijk vergeefs) probeert te verzetten tegen de oprukkende ‘normen en waarden’ aan het eind van de dertiger jaren in Duitsland. 

Of zijn er toch wel overeenkomsten? De drinker gaat over een man die vol-le-dig ten onder gaat aan de drank, maar daar bepaald welgemutst over blijft, zij het met enig zelfbeklag op zijn tijd. In elk geval: een zwak mens, met leuke, humoristische eigenschappen, en ook wrede, driftige en agressieve. 

Ook het stel in ‘Alleen in Berlijn’ is uiteindelijk zwak, en moet het hoofd buigen. Maar daar is de sfeer algemener, politieker; de drinker is een uiterst persoonlijk verslag (met een hoog autobiografisch karakter?) van zijn smachten naar drank, zijn impulsen, fantasieën, aanvallen van agressie – en je leest en leeft het met hem mee.

Heel sterk, moeilijk weg te leggen pareltje.

De drinker – Hans Fallada
uitgeverij Cossee – € 18,90