Denken over dieren – Richard David Precht

Precht is een Duits filosoof die al meerder boeken op zijn naam heeft staan. Een jaar geleden verscheen “Ken de wereld” waarin hij stelt dat het steeds opnieuw willen bevredigen van verlangens tot geestelijke onrust leidt, en uiteindelijk niet gelukkig maakt.

Een eerder boek van hem (uit 2015) verscheen zeer onlangs in vertaling “Denken over dieren”, waarin hij op zoek gaat naar de grens van de mens.
Waar ligt het verschil tussen mens en dier? Wát is eigenlijk een dier? Vanuit verschillende perspectieven probeert hij deze vraag te beantwoorden – en het lukt hem niet. Nee, er is momenteel geen wetenschappelijke grens tussen mens en dier.
Chimpansees, bonobo’s en gorilla’s (onze naaste broertjes en zusjes in de natuur) hebben zich heel lang geleden slechts verspreid van Oost-Afrika naar West-Afrika (en niet verder). Kennelijk beheersten ze de kunst om met de gegeven situatie tevreden te zijn – en juist deze bekwaamheid wordt nog altijd als het grootste levensgeluk van de mens gezien…

Waarom is dit van belang?
Ongetwijfeld heeft ook u gelezen over de dramatische terugloop van het aantal insectensoorten, in West-Europa (nog maar 30% van het aantal soorten van 40 jaar geleden is over). We drukken een groot stempel op onze omgeving, dat is duidelijk.

Denken over dieren’ is een verhelderend en zeer leesbaar boekje, dat daarom goed past bij de serie lezingen in de boekhandel die gaat over klimaatverandering.

 

Dinsdag 24 oktober komt Denker des Vaderlands René ten Bos vertellen over de houding van filosofen tegenover de klimaatverandering. Om 20:00 u – komt u ook?