Ecuador 2016

Onze zoon Arthur woonde en werkte in Quito, Ecuador. Uiteraard hadden we veel contact met hem. In april en opnieuw in mei is Ecuador door aardbevingen getroffen. Grote delen van de kuststrook zijn verwoest – hulp gaat voornamelijk naar de grotere steden. Met enkele vrienden is Arthur een hulpactie begonnen, om ook een afgelegen kust-dorp hulpgoederen te leveren. Vooral aan water en dekens was grote behoefte.

De inzameling die hij met vrienden organiseerde heeft veel opgeleverd – ook na de oproep via onze nieuwsbrief heeft u gul gegeven, waarvoor uiteraard hartelijk dank! 

De foto is van het laatste transport, dat van het weekeinde van 28-29 mei.