Een broer van ijs – A. Kopf

Dit boek is een associatieve ontdekkingsreis van een jonge vrouw naar haar identiteit als mens en als kunstenaar. Ze onderzoekt onder andere waar haar fascinatie voor ijs en de poolgebieden vandaan komt. Heel aangenaam is het dat ze begint met kleurrijke verhalen over de eerste poolreizigers zoals Scott, Cook en Peary, waarbij ze in vloeiende overgangen de rol van haar autistische broer en beide ouders in haar leven belicht.

De schrijfstijl van Kopf is van een intrigerende, rustige schoonheid die je moeiteloos meezuigt in haar ideeënwereld. Het is duidelijk dat de jongere broer een grote invloed heeft gehad op haar jeugdjaren, waarin vooral veel zelfredzaamheid van haar werd gevraagd. Ondanks de eenzaamheid die ze daardoor ervoer, beschrijft ze hem nu mooi als ‘…een man die vastzit in het ijs. Hij ziet ons door het ijs heen. Hij is er en hij is er niet. Soms duikt hij onder. Hij kan met zijn gedachten op tienduizend meter hoogte zitten (hij kijkt graag naar vliegtuigen) of op tienduizend meter diepte in perioden dat het ijs dikker is.’
Ook bevriest hij soms letterlijk in een bepaalde houding waar hij dan uit verlost moet worden, wat ook wel hilarische situaties oplevert zonder dat je uit het oog verliest wat het moet betekenen voor de omgeving.

Daarnaast volg je diverse relaties, vriendschappen en haar artistieke carrière die ondanks de bijbehorende worsteling weldegelijk succesvol is.

Metaforen en letterlijkheid, heden en verleden wisselen elkaar gecontroleerd af en vormen zo een bijzonder zelfportret van de schrijfster. Ik vond het een plezier om te lezen en wens ieder nieuwsgierig mens hetzelfde genoegen.


Een broer van ijs
– Alicia Kopf
uitgeverij Harper Collins – prijs € 19.99

(recensie door Marlèn)