maandag 4 april: Stine Jensen

Wat zijn de grenzen van onze mede-menselijkheid?
Gastvrijheid, een actueel thema – reden om daar eens wat langer bij stil te staan. We organiseren een serie van 7 lezingen rondom het thema “Gastvrijheid“.

Op maandag 8 februari is de serie gestart. Catharina beet het spits af, en vertelde hoe Levinas, zelf vreemdeling in veel landen, ons de hand reikt in de omgang met vluchtelingen en vreemdelingen. Het was een bijzonder geslaagde avond – volle winkel, zinnige discussies. De foto hier schuin boven werd tijdens de pauze genomen.

In de komende weken treden nog op de filosofen Jan FlamelingRenate Schepen, Stine Jensen, en Woei-Lien Chong.

Het programma:
22 februari: Gastvrijheid bij Derrida
Jan Flameling bespreekt het essay Over gastvrijheid van de Franse filosoof Jacques Derrida. Hij legt uit waarom Derrida ethiek gelijkstelt met gastvrijheid en waarom er volgens Derrida sprake is van een on-oplosbare antinomie tussen de Wet en de wetten van de gastvrijheid.

7 maart: Gastvrijheid in Afrika 
Renate Schepen vertelt hoe de verschillende Afrikaans filosofische benaderingen – onder meer Ubuntu – wegen naar gastvrijheid bieden en hoe zij een licht werpen op wat in de Westerse filosofie (vaak) op de achtergrond blijft. In haar lezing zal ze aandacht besteden aan het boek Doordenken doorwerken. Intercultureel en ecosociaal denken en doen.

21 maart: Gastvrijheid in de Islam
Jan Flameling bespreekt het boek Abraham/Ibrahim. De spiritualiteit van gastvrijheid. Hij vertelt hoe in de Islam Ibrahim wordt gezien als de beschermheer van alle vluchtelingen, wat in de Koran staat geschreven over gastvrijheid en wat de middeleeuwse soefi-meester al-Ghazali zei.

4 aprilGo East!
Stine Jensen vertelt over haar laatste boek Go East, over haar reis door de wereld van yoga, mindfulness en spiritualiteit, over haar zoektocht naar meer geluk, rust en balans tussen lichaam en geest.

11 april: Gastvrijheid en Tao
Dr. Woei-Lien Chong, sinoloog en filosoof, vertelt wat Tao ons kan leren over gastvrijheid. Gastvrijheid moeten we bij Laozi en Zhuangzi zeer ruim verstaan: niet slechts als een morele deugd, maar als een wijze van zijn, de centrale leidraad voor het leven. Tao is gastvrij, en de beoefenaar volgt zijn voorbeeld. Wat wordt hiermee bedoeld?
==> zie verderop meer nieuws over de boekpresentatie van mevrouw Chong op zaterdag 9 april!

18 april: Gastvrijheid in het boeddhisme / Iyengar yoga
Jan Flameling vertelt over de ontwikkelingen in het boeddhisme: van Boeddha naar Thich Nhat Hanh. Hij legt uit hoe de boeddhistische onderzoeks- en oefenpraktijk het mogelijk maakt gastvrij te worden.
Berber Schönholzer vertelt (op basis van vele jaren eigen yoga-beoefening) over Iyengar Yoga: klassieke yoga gebaseerd op de yogasutras van Patanjali, hoe de yogabeoefening je in verbinding brengt met jezelf en met andere mensen/culturen en wat gastvrijheid is in yoga.

Een serie van 7 lezingen, steeds op maandag, inloop vanaf 19:30 u, aanvang 20:00 u.
Toegang €5 inclusief drankje – aanmelden aanbevolen.