Het geheugenpaleis – Joshua Foer

In 2005 raakte de journalist Joshua Foer, de jongere broer van schrijver Jonathan Safran Foer, in de ban van de eeuwenoude techniek om te onthouden, een kunst die nog steeds door een select gezelschap over de hele wereld wordt beoefend.

In Het geheugenpaleis beschrijft hij op toegankelijke wijze zijn kennismaking met deze tot de verbeelding sprekende vaardigheid, de mensen die er mee bezig zijn en waren, hierbij de hele traditie in een overzichtelijk historisch perspectief plaatsend.

Het is boeiend om te vernemen hoe de techniek al eeuwen voor Christus gebruikt werd om gemeenschappelijk cultureel erfgoed mondeling te kunnen overdragen en waarom ons brein, met de nodige oefening, nog steeds in staat is om een enorme hoeveelheid tekst te memoriseren en reproduceren.

Cultuurhistoricus Tony Judt (1948-2010) lijdend aan de ziekte ALS, gebruikte op het laatst van zijn leven ook dit klassieke procedé van het geheugenpaleis om zijn gedachten en ervaringen te ordenen, waarna hij de teksten van zijn boeken Het land is moe en De geheugenhut direct aan zijn assistent kon dicteren.

Dat Joshua Foer een jaar uittrok om zich deze techniek ook eigen te maken en dit proces op humoristische wijze beschrijft is een grote meerwaarde van het boek, bij uitstek geschikt voor lezers met een nieuwsgierig brein!