Niet alles in natuurgebieden koek en ei

Onderbouwd door zijn waarnemingen in de Nederlandse bossen ageert de schrijver tegen het beleid van de Nederlandse natuurbe-schermers, met name Staatsbosbeheer (SBB) en Natuurmonumen-ten (NM). Het boek is een pamflet, maar wat voor een pamflet! Onder andere tegen het ontbossen en het kappen van exoten. In de lariks en de douglas, bomen (die gekapt worden omdat het geen inheemse soorten zijn) broeden roofvogels het liefst. Met zijn tellingen over vele jaren toont hij aan dit beleid van de natuurorgani-saties desastreus is voor de roofvogelstand. Ook ageert hij tegen de kaalkap en het afsteken van plaggen om de biodiversiteit zogenaamd te bevorderen. In het begin komen de “gewenste” soorten terug, maar alras verandert het terrein in een jong berkenbos. Volgens Rob Bijlsma tellen resultaten van natuurherstel pas na vele jaren hetzelfde terrein inventariseren. Hij pleit voor een koddebeier, die kennis heeft van zijn terrein, er elke dag is en zich verder dan 240 meter van zijn auto verwijdert. In een niet van humor gespeend hoofdstuk meet hij de buikomvang van de boswachters die hij ontmoet en moet dan ook constateren dat ze te veelste weinig in het bos lopen. Laat de natuur met rust is zijn credo en sluit natuurterreinen voor alle bezoekers.

Lees dit boek, mij leerde het dat niet alles in de natuurgebieden koek en ei is.

(recensie door Jip Binsbergen, Natuurliefhebber, waarvoor dank!)

Kerken van goud, dominees van hout. Over de verwording van de Nederlandse natuurbeschermingRob Bijlsma – € 24,99