vrijdag 19 april 20.30 uur: Schuld en boete?

Een avond muziek, literatuur en filosofie!

‘Dat is jouw schuld!’ – heb je als kind waarschijnlijk wel eens te horen gekregen. Werd dan bedoeld dat je een bepaald bedrag schuldig was?

‘Daar zul je voor boeten!’ Stel dat iemand dit tegen je zegt, denk je dan meteen dat diegene je wijst op de financieel-economische consequenties van je doen en laten?

Wordt ons gedrag in ons alledaags taalgebruik niet sterk met een economisch vocabulaire benoemd? Op welke merites beoordelen wij de gedragswijze van banken aan de vooravond van de financiële crisis? Is de bezitter van de betoverde jas in het verhaal van Dino Buzzati alleen economisch of ook moreel verantwoordelijk voor zijn daden? Wat betekent economie eigenlijk en kent zij ethische beginselen? Dienen ethiek en economisch denken wel of niet van elkaar gescheiden te zijn?

Dergelijke vragen worden – aan de hand van een korte presentatie van de opvattingen van Tomas Sedlacek (De economie van goed en kwaad) en van Emmanuel Levinas (Anders dan zijn of het wezen voorbij) – met elkaar besproken. Het hele programma wordt omlijst door gitaarspel.

Al jaren presenteren filosoof Jan Flameling, gitaarspeler Edsart Udo de Haes en verhalenverteller Ben Croon in de ‘Maand van de Filosofie’ een programma. Ook dit jaar weer!

 

Personalia 

Ben Croon (1947) was werkzaam als advocaat en bankjurist. Sedert enkele jaren is hij verteller en schrijver en geeft hij colleges over diverse historische onder­werpen.

Jan Flameling (1950) richtte in 1994 het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Hij werkt als docent aan de Internationale School voor Wijs­begeerte, geeft workshops aan onder meer adviseurs en artsen en organiseert  ‘denkvakanties’ in Griekenland en India. Zie ook www.janflameling.nl

Edsart Udo de Haes (1981) is professioneel flamencogitarist. Hij speelde na zijn opleiding aan het Conservatorium van Amsterdam onder andere in het Concertgebouw en Paradiso in Amsterdam. Ook speelde hij op internationale podia. In januari verscheen zijn CD Aurora. Kijk op www.edsartudodehaes.nl


Aanvang 20:30 uur
–  toegang € 10