vrijdag 13 april: filosofie!

Filosofische salon

De jaren zestig: de tijd dat nieuwe denkbeelden de ronde deden en gebruikt werden als bronnen van inspiratie voor een radicale verandering van onszelf en de maatschappij.
En nu? Is het niet opnieuw tijd voor de verbeelding aan de macht? Zo ja, van welke nieuwe, andere denkbeelden zouden we dan gebruik kunnen maken?

In deze Filosofische Salon presenteert Jan een aantal van de nieuwe denkbeelden: ’engaged buddhism’ (Thich Nhat Hanh), co-immunisme (Peter Sloterdijk), ecologisch wezen (Timothy Morton), donuteconomie (Kate Raworth), agonistische politiek (Chantal Mouffe).

Vrijdag 13 april – aanvang 20:00 u – aanmelden gewenst.