Vrijdag 24 mei: Doorvragen, je weet meer dan je denkt… Socrates

Doorvragen: je weet meer dan je denkt… Socrates

Midden tussen de boeken, tussen al die geschreven woorden, even het gesproken woord tot leven laten komen. In een klein groepje langer doorpraten over een thema. Stilstaan bij levensvragen en filosoferen over begrippen die voor iedereen vanzelfsprekend lijken, zoals vriendschap, liefde of rechtvaardigheid. 

De dialoog aangaan met mensen, dat is wat Socrates wilde. Maar wat hij echt beoogde is de dialoog-traditie overdragen, mensen met elkaar in gesprek laten gaan, doorvragen, samen tot inzicht komen. En vooral tot het inzicht dat die kennis al in je zit, je moet er alleen door de juiste vragen weer mee in contact komen.
Je hoeft dus niet te denken dat je er niets van weet, want juist door de professionele begeleiding (op een goede manier dóórvragen) kom je achter je eigen inzichten en kennis.

De groep zal daarom niet groter zijn dan 10 personen.

Vrijdag 24 mei 20:30 uur, thema: ‘vastberaden’, kosten € 15 (incl consumpties)
Aanmelden in de winkel, of via e-mail