Vrijdag 26 april – Socrates en heldhaftigheid

Midden tussen de boeken, tussen al die geschreven woorden, even het gesproken woord tot leven laten komen. De dialoog aangaan met mensen, dat is wat Socrates wilde. Stilstaan bij levensvragen en filosoferen over begrippen die voor iedereen vanzelfsprekend lijken, zoals vriendschap, liefde of rechtvaardigheid. Dankzij Plato, die de dialogen heeft vastgelegd, kunnen wij hier nu nog van genieten. Maar wat Socrates echt beoogde is de dialoog-traditie overdragen, mensen met elkaar in gesprek laten gaan, doorvragen, samen tot inzicht komen. En vooral tot het inzicht dat die kennis al in je zit, je moet er alleen door de juiste vragen weer mee in contact komen. Een van de sterke punten van de Socratische gespreksmethode zit hem in het feit dat men zich echt in de ander moet inleven en zijn best moet doen om de juiste vragen te stellen om de ander te begrijpen. Dit kan soms tot het verrassende besef leiden dat de ander toch wel heel anders over iets denkt. Voor die diversiteit is er ruimte. De Socratische methode is géén competitieve methode. Er zijn geen winnaars of verliezers. Het accent ligt op kritisch en aandachtig luisteren, niet op overtuigen.

Bij een Socratisch gesprek gaat het dus om stilstaan bij dingen die vanzelfsprekend lijken. Onder de professionele begeleiding van Renate Schepen (filosofe) praten we een avond door over het thema ‘Heldhaftigheid‘, één van de drie ‘deugden’ in het Amsterdamse wapen: wat betekent ‘Heldhaftigheid’ eigenlijk voor ons? 

Deze avond is de eerste in een serie van drie avonden ‘Socratisch gesprek’, waarbij de drie begrippen uit het Amsterdamse wapen (naast ‘heldhaftig’ ook ‘vastberaden’ en ‘barmhartig’) aan de orde komen; steeds is Renate gesprekleider.

Vrijdag 26 april – aanvang 20.30 u  – toegang € 15 (incl. consumpties) – let op: maximaal 10 deelnemers.