Vrijdag 28 juni: Doorvragen: je weet meer dan je denkt… Socrates

Midden tussen de boeken, tussen al die geschreven woorden, even het gesproken woord tot leven laten komen. In een klein groepje langer doorpraten over een thema. Stilstaan bij levensvragen en filosoferen over begrippen die voor iedereen vanzelfsprekend lijken, zoals vriendschap, liefde of rechtvaardigheid.

Op vrijdag 24 mei hadden we in de winkel het eerste Socratische gesprek. Zeer geanimeerd werd er door de deelnemers gesproken over het thema ‘vastberaden’, een van de drie deugden uit het wapen van Amsterdam. Het thema werd van verschillende kanten belicht. Een van de vragen die naar voren kwam was of het wel altijd een deugd is om ‘vastberaden’ te zijn.

Door middel van dialoog kan even ruimte voor adempauze gecreëerd worden. Jezelf een moment gunnen voor reflectie, om je echt te verdiepen in wat de ander denkt en jezelf te verrijken met andere denkbeelden, dat kan tijdens een Socratisch gesprek. Onder begeleiding van filosoof Renate Schepen krijg je inzicht in de Socratische dialoogvorm en onderzoek je gezamenlijk wat ‘barmhartig’ is, een van de andere deugden uit ons stadswapen. 

Thema dit keer is ‘barmhartig‘.

Het gesprek vindt plaats aan de grote tafel in de boekwinkel, het aantal deelnemers is beperkt tot ca. 12 mensen.
Deelname kost € 15, U wordt verzocht zich op te geven vòòr 21 juni, per e-mail, telefoon of in de winkel.