Zelf (leren) filosoferen?

Wilt u wel eens – samen met buurtgenoten – zélf filosoferen?

Afgelopen voorjaar is voorgesteld om –  als afwisseling van de leerzame avonden over het denkwerk van bekende filosofen – ook enkele avonden met groepjes van 5 tot 10 deelnemers zélf te gaan (leren, c.q. oefenen in) filosoferen, over nader te kiezen thema’s.
Dit samen filosoferen kán gaan over het in de voorafgaande avond(en) aangereikte gedachtegoed van bekende filosofen, maar dat hoeft niet.
Wellicht is het ook of  juist aantrekkelijk(er) om met elkaar te filosoferen over vragen en gedachten van de deelnemers zelf, ook als die niet direct verband houden met wat de Grote Filosofen hebben gedacht.

Jos Kessels en Edu Feltmann, elk sinds 2 jaar wonend op het KNSM-eiland en sindsdien bezoekers van vele filosofie avonden, bieden aan om deze filosofeer-avonden te begeleiden, elk op hun eigen manier, waarbij zij steeds beiden aanwezig zullen zijn.

Donderdag 13 juni– 19:30 u – toegang gratis – in de Kompaszaal – KNSM-laan 301