zondag 4 febr Philip Dröge over ‘Pelgrim’

Schrijver en buurtgenoot Philip Dröge komt vertellen over zijn laatste boek ‘Pelgrim’.

Pelgrim is de biografie van een man die decennialang zijn neus in de grootste politieke en culturele wespennesten van zijn tijd steekt. Eerst in Mekka, later in het strijdlustige Atjeh, het noordelijke deel van Sumatra dat de Nederlandse kolonisator maar niet weet te onderwerpen.

In dit boek duikt Philip Dröge in het vergeten leven van Christiaan Snouck Hurgronje; wetenschapper, spion en avonturier in een tijd waarin het onbekende nog lonkte en de kans bood om in exotische oorden naam te maken.
Als een van de eerste westerlingen dringt de Nederlander door tot het grootste heiligdom van de islam, en waagt daarmee zijn leven. Om zijn doel te bereiken, neemt Christiaan een beslissing die de rest van zijn leven zal beheersen. Hij bekeert zich. Of toch niet? Vanaf dat moment leidt Christiaan een dubbelleven, in dienst van zijn nieuwsgierigheid, academische eerzucht én als spion voor de Nederlandse regering.

Eerder werd Philip bekend door zijn boek over de dramatische vulkaan uitbarsting op het eiland Soembawa. De schaduw van Tambora vertelt het ongelooflijke verhaal van de mega-uitbarsting en de opkomst van de moderne wetenschap. Het is een reisboek en het geeft een prachtig tijdsbeeld, maar het is bovenal een geweldig verhaal.
Zijn tweede boek ‘Moresnet‘ gaat over Moresnet, een landje dat van 1816 tot 1918  aan de Nederlandse zuidgrens lag; het had 300 inwoners, die zich in de loop van de tijd echt een volk begonnen te voelen. Ze hadden een eigen hoofdstad (het dorp Kelmis), een staatshoofd (de burgemeester) en een verdedigingsmacht (de veldwachter). De vrijheid en lage belastingen trokken duizenden avonturiers aan en Moresnet groeide uit tot een voorbeeld van hoe mensen zonder grote overheid gelukkig en welvarend konden worden. Sterker nog, de wereldvrede moest hier beginnen…

Philip komt over zijn laatste boek ‘Pelgrim’ vertellen, en illustreert dit ook met dia’s.

Zondag 4 februari 16:30 – toegang gratis
Aansluitend, zo tegen 18:00 uur, verricht hij de trekking van onze uitverkoop-loterij…